Ձեզ ենք ներկայացնում ՖԱ «Արարատի» 2019 ֆինանսական տարվա հաշվետվությունը: